东南墨尔本凤凰
东南墨尔本凤凰
South East Melbourne Phoenix
澳大利亚 主教练:西蒙-米切尔
日期/赛事 主队 比分 客队 让分 总分
让分盘路统计
全场让分 半场让分
场数 赢盘 走水 输盘 赢盘率 赢盘 走水 输盘 赢盘率
0 0 0 0 0% 0 0 0 0
主场 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
客场 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
近6场
大小分盘路统计
全场让分 半场让分
场数 走水 小分率 走水 小分率
0 0 0 0% 0 0 0 0
主场 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
客场 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
近6场
暂无动态
球员 上场 首发 时间 场均
亚当-吉普森 0 0 0 0
基斯-本森 0 0 0 0
本-马德根 0 0 0 0
肯达尔-史蒂芬斯 0 0 0 0
亚当-凯勒 0 0 0 0
米切尔-克里克 0 0 0 0
泰-韦斯利 0 0 0 0
邓-阿库特 0 0 0 0
丹尼斯-特里斯特 0 0 0 0
丹尼-皮诺 0 0 0 0
球员 上场 首发 时间 场均
亚当-吉普森 0 0 0 0
基斯-本森 0 0 0 0
本-马德根 0 0 0 0
肯达尔-史蒂芬斯 0 0 0 0
亚当-凯勒 0 0 0 0
米切尔-克里克 0 0 0 0
泰-韦斯利 0 0 0 0
邓-阿库特 0 0 0 0
丹尼斯-特里斯特 0 0 0 0
丹尼-皮诺 0 0 0 0
球员 上场 首发 时间 场均
亚当-吉普森 0 0 0 0
基斯-本森 0 0 0 0
本-马德根 0 0 0 0
肯达尔-史蒂芬斯 0 0 0 0
亚当-凯勒 0 0 0 0
米切尔-克里克 0 0 0 0
泰-韦斯利 0 0 0 0
邓-阿库特 0 0 0 0
丹尼斯-特里斯特 0 0 0 0
丹尼-皮诺 0 0 0 0
球员 上场 首发 时间 场均
亚当-吉普森 0 0 0 0
基斯-本森 0 0 0 0
本-马德根 0 0 0 0
肯达尔-史蒂芬斯 0 0 0 0
亚当-凯勒 0 0 0 0
米切尔-克里克 0 0 0 0
泰-韦斯利 0 0 0 0
邓-阿库特 0 0 0 0
丹尼斯-特里斯特 0 0 0 0
丹尼-皮诺 0 0 0 0
球员 上场 首发 时间 场均
亚当-吉普森 0 0 0 0
基斯-本森 0 0 0 0
本-马德根 0 0 0 0
肯达尔-史蒂芬斯 0 0 0 0
亚当-凯勒 0 0 0 0
米切尔-克里克 0 0 0 0
泰-韦斯利 0 0 0 0
邓-阿库特 0 0 0 0
丹尼斯-特里斯特 0 0 0 0
丹尼-皮诺 0 0 0 0
球员 上场 首发 时间 场均
亚当-吉普森 0 0 0 0
基斯-本森 0 0 0 0
本-马德根 0 0 0 0
肯达尔-史蒂芬斯 0 0 0 0
亚当-凯勒 0 0 0 0
米切尔-克里克 0 0 0 0
泰-韦斯利 0 0 0 0
邓-阿库特 0 0 0 0
丹尼斯-特里斯特 0 0 0 0
丹尼-皮诺 0 0 0 0
球员 上场 首发 时间 场均
亚当-吉普森 0 0 0 0
基斯-本森 0 0 0 0
本-马德根 0 0 0 0
肯达尔-史蒂芬斯 0 0 0 0
亚当-凯勒 0 0 0 0
米切尔-克里克 0 0 0 0
泰-韦斯利 0 0 0 0
邓-阿库特 0 0 0 0
丹尼斯-特里斯特 0 0 0 0
丹尼-皮诺 0 0 0 0
球员 上场 首发 时间 场均
亚当-吉普森 0 0 0 0%
基斯-本森 0 0 0 0%
本-马德根 0 0 0 0%
肯达尔-史蒂芬斯 0 0 0 0%
亚当-凯勒 0 0 0 0%
米切尔-克里克 0 0 0 0%
泰-韦斯利 0 0 0 0%
邓-阿库特 0 0 0 0%
丹尼斯-特里斯特 0 0 0 0%
丹尼-皮诺 0 0 0 0%
球员 上场 首发 时间 场均
亚当-吉普森 0 0 0 0%
基斯-本森 0 0 0 0%
本-马德根 0 0 0 0%
肯达尔-史蒂芬斯 0 0 0 0%
亚当-凯勒 0 0 0 0%
米切尔-克里克 0 0 0 0%
泰-韦斯利 0 0 0 0%
邓-阿库特 0 0 0 0%
丹尼斯-特里斯特 0 0 0 0%
丹尼-皮诺 0 0 0 0%
球员 上场 首发 时间 场均
亚当-吉普森 0 0 0 0%
基斯-本森 0 0 0 0%
本-马德根 0 0 0 0%
肯达尔-史蒂芬斯 0 0 0 0%
亚当-凯勒 0 0 0 0%
米切尔-克里克 0 0 0 0%
泰-韦斯利 0 0 0 0%
邓-阿库特 0 0 0 0%
丹尼斯-特里斯特 0 0 0 0%
丹尼-皮诺 0 0 0 0%